تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
الهیات و معارف اسلامی 
 
 
سطح 4